Pregled situacije afriška prašičja kuga (APK) v EU in sosednjih tretjih državah

Tedenski pregled situacije APK – domači prašiči

V letu 2021 je trenutno bilo 619 izbruhov afriške prašičje kuge pri domačih prašičih od tega jih je bilo največ prisotnih v Romuniji, kar 558 izbruhov. Druga po vrsti je Srbija vendar z nekoliko manjšim številom, 32 izbruhov. Na tretjem mestu pa je Poljska z 22 izbruhov.

V obdobju od 1. 7. do 14. 7. 2021 je bilo skupaj najdenih 53 primerov afriške prašičje kuge. Od tega je bilo kar v Romuniji 47 izbruhov, na Poljskem 11 in v Estoniji je bil samo 1 izbruh afriške prašičje kuge.

Tedenski pregled situacije APK – divji prašiči

Pri divjih prašičih se pojavi večje število primerov afriške prašičje kuge za leto 2021, tj. 7.560. Kar 2.368 primerov je bilo na Madžarskem, 1.737 primerov na Poljskem, 1.217 primerov afriške prašičje kuge. Pri ostalih državah nekoliko majn.

V obdobju od 1. 7. do 14. 7. 2021 je bilo skupaj najdenih 231 primerov afriške prašičje kuge. Od tega je bilo kar 84 primerov afriške prašičje kuge v Nemčiji. Na drugem mestu je Poljska z 41 primeri na tretjem pa Madžarska z 35 primeri afriške prašičje kuge.

Slika prikazuje pojav afriške prašičje kuge v letu 2021.

Več informacij najdete: http://www.afriskaprasicjakuga.si/wp-content/uploads/2021/07/APK_14.7.2021_situacija-APK.pdf