Aviarna influenca ali ptičja gripa

Aviarna influenca ali ptičja gripa

Ptičja gripa ali aviarna influenca (AI) je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki jo povzročajo virusi gripe tipa A. Pri pticah se lahko pojavi v dveh oblikah – kot zelo patogena ptičja gripa (HPAI) ali kot manj patogena ptičja gripa (LPAI). Perutnina se največkrat okuži prek stika z okuženimi vodnimi pticami ali drugo okuženo perutnino in prek stika z okuženimi površinami, orodjem, opremo, prevoznimi sredstvi ipd.

Za preprečevanje vnosa ptičje gripe v rejo je zelo pomembno dosledno in poostreno izvajanje biovarnostnih ukrepov.

 • Preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do perutnine.
 • Nastanitev perutnine v zaprtih ali ograjenih prostorih.
 • Preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino.
 • Omejitev obiskov ljudi v prostorih, kjer je perutnina, in upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (npr. namestitev razkuževalnih barier, redno razkuževanje prostorov, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok).
 • Uporaba opreme za enkratno uporabo ter čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino.

Aktualno stanje aviarne influence v Sloveniji

V Sloveniji je bila visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1 v sezoni 2022/2023 prvič potrjena pri labodih grbcih (latinsko Cygnus olor) oktobra lani. Gre za podtip, ki je razširjen po Evropi, tako pri prostoživečih pticah (predvsem vodnih) kot pri perutnini in pticah v ujetništvu. Do sedaj je bila poleg labodov grbcev HPAI potrjena še pri črnem labodu (latinsko Cygnus atratus), veliki uharici (latinsko Bubo bubo) in sivi čaplji (latinsko Ardea cinerea).

Prvi izbruh visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 pri perutnini je bil potrjen 24. 2. 2023. Bolezen se je pojavila v prosti reji kokoši nesnic v občini Cerklje na Gorenjskem, v kateri je približno 1000 kokoši. Državno središče za nadzor bolezni je včeraj zaradi pojava bolezni pri perutnini določilo območje z omejitvami (zaščitno in ogroženo območje) in ukrepe, ki se izvajajo na tem območju.

Ukrepi, ki veljajo na območju z omejitvami

Povzetek ukrepov, ki veljajo na območju z omejitvami

 1. izvajalci dejavnosti morajo nemudoma prijaviti vsako spremembo zdravstvenega stanja pri pticah (perutnina in ptice v ujetništvu), vključno s povečanim številom obolelih ali poginjenih živali, spremembah v proizvodnji (zmanjšana poraba vode in krme, padec nesnosti, razbarvanje jajčne lupine), veterinarski organizaciji oziroma pristojnemu območnemu uradu Uprave;
 2. ptice morajo biti nastanjene ločeno od drugih vrst živali, preprečen mora biti stik s prostoživečimi živalmi;
 3. postavitev razkuževalnih barier na vhodih in izhodih iz obrata oziroma zagotovitev drugih načinov dezinfekcije ob vstopu oziroma izstopu iz obrata oziroma na območje obrata;
 4. izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, vključno z izvajanjem preoblačenja in preobuvanja ob vstopu in izstopu iz objektov s perutnino oziroma uporaba zaščitne obleke in obutve za enkratno uporabo, namestitev razkuževalnih barier na vhod v objekte, umivanje in razkuževanje rok;
 5. prepoved premikov ptic in njihovih proizvodov znotraj območja, z in nanj, razen pod določenimi pogoji po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
 6. prevoz živali preko območij z omejitvami se lahko v skladu s četrtim odstavkom 22. člena Uredbe 2020/687/EU izvaja po glavnih prometnicah, brez postankov ali raztovarjanja;
 7. prevozna sredstva za prevoz ptic in njihovih proizvodov, ki izvirajo z območij z omejitvami, morajo biti razkužena,
 8. vsako vzorčenje v objektih s pticami, ki ni namenjeno potrditvi ali izključitvi prisotnosti AI, mora predhodno odobriti pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
 9. prepoved zbiranja ptic – sejmov, razstav, tržnic in drugih zbiranj;
 10. prepoved obnove populacije pernate divjadi;
 11. prepoved premikov gnoja, nastilja, uporabljene stelje, razen po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
 12. vodenje evidenc v obratu o:
 • vseh osebah in prevoznih sredstvih, ki vstopajo v obrat oziroma na območje obrata
 • pticah na gospodarstvu – št. in vrsta živali, št. in datum pogina; druge spremembe pri živalih (obolevnost, zmanjšana proizvodnja,…).

Vir:

 1. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. https://www.gov.si/teme/aviarna-influenca/